Én million arbeidstakere på hjemmekontor tror de har forsikring mot yrkesskader. Det er ikke sikkert at de har.

En fersk dom viser at forsikringen bare gjelder hvis hjemmekontor er «nødvendig», rapporterer Aftenposten.

Både LO, Unio, Akademikerne, YS og Virke reagerer på dommen. Nå har de sendt et felles brev til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Her krever de lovendring for å sikre at arbeidstakere på hjemmekontor omfattes av yrkesskadeforsikringen.

Dommen det reageres på omhandler en kvinne fra Alta som startet arbeidsdagen på hjemmekontor. På vei ut til bilen og et tjenesteoppdrag falt hun på isen og skadet armen og ryggen. Trygderetten mente at hun ikke var dekket av yrkesskadereglene. Lagmannsretten var enig at skaden ikke er en yrkesskade. Høyesterett ville ikke behandle saken, og dommen er derfor rettskraftig.

Prosessfullmektig for kvinnen, LO-advokat Alexander Lindboe, sier at «rettsreglene overhodet ikke er i pakt med vår tidsalder».

– Det er skrikende behov for avklaring. Lovgiverne må ta stilling til kriteriene for yrkesskadedekning på hjemmekontoret. Dagens praksis ble utformet på 1970-tallet i en helt annen virkelighet uten internett og PC, sier Lindboe.

(©NTB)