For første gang er det over 30.000 fagskolestudenter i Norge. Tallet har doblet seg siden 2016.

– Dette er en stor milepæl for høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. På få år har vi doblet antallet studenter ved fagskolene. Her utdannes det kandidater som vi har stort behov for, både i næringsliv og offentlig sektor. Det at vi nå har over 30.000 studenter under utdanning på fagskolene, er en stor ressurs for hele samfunnet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp)

De siste tre årene er det bevilget midler til totalt 2600 nye studieplasser, og regjeringen har foreslått ytterligere 500 nye plasser i sitt budsjett.

– For regjeringen er dette et av våre viktigste mål: Uansett sosial eller kulturell bakgrunn, uansett hvor i landet du bor, uansett økonomiske forutsetninger – alle skal ha mulighet til å utvikle seg, bli utfordret og bli kvalifisert, sier Borch.

(©NTB)