Den såkalte fedrekvotefellen kommer opp for Høyesterett. Der må Nav forsvare beslutningen om å frata en nybakt far det aller meste av fedrekvoten han skulle ha.

Tusenvis av norske fedre, som hadde opparbeidet rett til en fedrekvote i foreldrepengeordningen, har mistet hele eller deler av kvoten. Årsaken var at de ifølge Nav søkte om å ta ut kvoten for sent – etter en frist satt av Nav, skriver Altinget.

Gunnar O. Hæreid ble fratatt 67 av 75 dager med lønnet foreldrepermisjon, siden Nav konkluderte med at han søkte for sent. Det er hans sak som nå skal prøves i Høyesterett.

– Bra med avklaring

– Det er bra at vi får en skikkelig avklaring på om det var riktig eller ikke av Nav å sette den fristen, sier Hæreid til Altinget.

Fedrekvotefellen går ut på at man må søke foreldrepermisjon før mors lønnede permisjon har gått ut, mens flere har ventet til den ulønnede permisjonstiden har utløpt.

I perioden fra 2019 til 2021 kan nær 2000 familier være berørt av det Hæreid og Sivilombudet mener er en ulovlig avkorting, ifølge tall fra Nav.

Tapte i lagmannsretten

Hæreid, en jurist som selv har jobbet med forvaltningsrett gjennom hele yrkeskarrieren, mener det ikke er grunnlag i Folketrygdloven for å sette som vilkår for rett til foreldrepenger, at han måtte søke om utsettelse før mors siste dag med foreldrepenger.

Han tapte saken i Trygderetten, som anses som førsteinstans, og klaget saken inn til Sivilombudet, som konkluderte med at Nav hadde praktisert regelverket feil. Nav sto på sitt og vant fram i Gulating lagmannsrett – men under dissens, med to mot én dommer.

Nå får Høyesterett trolig det siste ordet. Saken er så langt ikke berammet.

(©NTB) får Høyesterett trolig det siste ordet. Saken er så langt ikke berammet.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Godtok ikke fart-forelegg - ble anmeldt

Tirsdag kveld hadde Utrykningspolitiet trafikkontroll på E39 ved Rekevik i Flekkefjord.

- 12 bilførere fikk forenklet forelegg, 1 bilfører blir anmeldt da forenklet forelegg ikke ble vedtatt, opplyser operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder-politiet.

Høyeste hastighet ble ifølge politiet målt til 99 km/t i 70-sonen.

Siste innlegg

Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn
Åse Astri Bakka

LO vil ikke garantere støtte til økt pensjonsalder

Før jul la regjeringen fram sine forslag til hvordan pensjonssystemet bør se ut i framtiden. LO vil ikke garantere at de støtter forslaget fullt ut.

Fordi vi alle lever lenger enn før, må vi også jobbe lenger, mener regjeringen. De vil at pensjonsalderen skal øke med cirka ett år per tiår – en endring som skal gjelde fra og med 1964-kullet.

For at regjeringen skal få LOs støtte til å øke pensjonsalderen, har LO kommet med to betingelser.

– Vi gir ingen blankofullmakt inn i evigheten, sier andre nestleder Steinar Krogstad i LO til FriFagbevegelse.

Tirsdag uttalte de følgende betingelse:

«Etter ti år må hele pensjonsreformen evalueres, og dersom evalueringen ikke viser de resultatene LO ønsker, vil Norges største arbeidstakerorganisasjon sette foten ned».

Tidligere har LO uttalt at de gir sin støtte til heving av pensjonsalderen dersom det innføres en såkalt sliterordning for dem som ikke kan jobbe lenger fordi de ikke har helse til det.

Nedre aldersgrense for å ta ut alderspensjon er i dag 62 år.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Store problemer med BankID – 90 prosent av transaksjonene feiler

Det er problemer ved flere av BankID-tjenestene tirsdag kveld. BankID på mobil fungerer verken hos Telenor, Telia eller Ice. Foto: Skjermdump BankID / NTB

Det er problemer ved flere av BankID-tjenestene tirsdag kveld. BankID på mobil fungerer verken hos Telenor, Telia eller Ice.

– Det er 90 prosent av transaksjonene som feiler, sier kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID til VG litt før klokken 19.

– Det undersøkes og jobbes for å rette dette, sier hun.

BankID-appen har også redusert funksjonalitet, og BankID med kodebrikke fungerer heller ikke.

DNB meldte først om problemer på sine sider klokken 18.40 tirsdag kveld.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Åtteåring slo stormester i sjakk som tidenes yngste

Et åtteårig vidunderbarn fra Singapore spilte seg inn i rekordbøkene ved å bli historiens yngste til å slå en stormester i klassisk sjakk.

Det melder nettstedet Chess.com. Ashwath Kaushik satte milepælen mot polakken Jacek Stopa (37) i en turnering i Sveits søndag.

Seieren var i boks etter et tre timer langt parti.

– Det føles veldig spennende og fantastisk. Jeg er stolt over spillet mitt og måten jeg spilte på, særlig da jeg kom tilbake fra en dårlig stilling, sier indiskfødte Kaushik til Chess.com.

Kaushik er åtte år og seks måneder gammel. Helgens aldersrekord kom kort tid etter at serberen Leonid Ivanovic (åtte år og elleve måneder) tidligere i måneden ble første spiller under ni år til å slå en stormester.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Putin sier bestemt nei til atomvåpen i verdensrommet

Russlands president Vladimir Putin sier at han er «kategorisk imot» å plassere atomvåpen i verdensrommet.

Amerikansk etterretning hevdet nylig at Russland har utviklet teknologi til våpen som kan plasseres i verdensrommet og brukes til å angripe satellitter.

Enkelte har hevdet at det kan være snakk om atomvåpen, men dette avvises bestemt fra russisk side.

– Vi har alltid vært kategorisk imot å plassere atomvåpen i verdensrommet, sier Putin, som hevder påstanden er ledd i vestlig propaganda.

Det hvite hus har også avdramatisert meldingene og understreket at Russland ikke har utviklet slike romvåpen, langt mindre utplassert dem.

Selv om Russland forsøker å utvikle en slik kapasitet, utgjør det ingen umiddelbar trussel, sa en talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd før helgen.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Vanskelig boligmarked gir fall i salget av trelast

Det har ikke vært en god start på året for den norske treindustrien, som startet januar med et fall i salget av trelast på 18,4 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Et tøft boligmarked, spesielt innen nyboligsalg, har gjort situasjonen krevende, ifølge administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– Det er stor usikkerhet i markedet i byggenæringen, der også snø og ekstrem kulde i Sør-Norge i januar gjør det vanskelig å vurdere hva som er den faktiske markedssituasjonen, sier hun.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) falt også eksporten av trelast med 11 prosent i januar sammenlignet med samme måned i 2023. Eksport av sagtømmer som råvare økte imidlertid med 19 prosent.

Likevel er salget av impregnert trelast målt i volum 43 prosent lavere i januar i år sammenlignet med samme måned i fjor.

– Igangsettingen av boliger er fortsatt på et svært lavt nivå selv med en svak økning. Det setter fortsatt sitt preg på trelastsalget, sier Finstad.

(©NTB)

NTB

Aldri før har kommunene søkt om mer støtte til lokale klimatiltak

128 kommuner og fylkeskommuner har søkt om 712 millioner kroner i støtte gjennom Klimasats-ordningen, ifølge Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har fått til sammen 407 søknader fra kommuner i alle landets fylker. Aldri før har kommunene søkt om så mye i støtte fra Klimasats-ordningen. Det betyr stor konkurranse om potten, som i år er på rundt 220 millioner kroner, skriver de i en pressemelding.

– Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet vekt på potensialet for utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, samt i hvilken grad tiltaket vil bidra til omstilling, heter det i pressemeldingen.

Ifølge en foreløpig gjennomgang er klimahensyn i areal- og transportplanleggingen den kategorien med flest søknader i 2024, men mange søker også om å bruke ordningen til å redusere utslipp fra bygge- og anleggsprosjekter og gjennom offentlige anskaffelser.

Klimasats er en støtteordning hvor kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre kan søke medfinansiering for å redusere utslipp av klimagasser og tilrettelegge for omstilling til lavutslippssamfunnet, ifølge Miljødirektoratet.

Siden 2016 har over 2000 prosjekter i hele landet fått tilsagn om Klimasats-støtte.

(©NTB)

NTB-AP-TT

Britisk politi hevder de har ødelagt for farlig hackergruppe

Britisk politi sier tirsdag at de har ødelagt for «verdens mest skadelige datakriminalitetsorganisasjon». Det dreier seg om løsepengevirusgruppa Lockbit.

Gruppa selger tjenester til andre kriminelle og har vært koblet til tusenvis av slike løsepengevirus siden 2019.

Kort tid før kunngjøringen sto det «denne siden er nå under politiets kontroll» sammen med britiske, amerikanske og flere andre flagg på en nettside som Lockbit bruker.

Britenes svar på Kripos, National Crime Agency, sier de har jobbet tett med amerikanske FBI og politi fra en rekke andre land. Politiet har blant annet tatt ned 34 servere over hele verden.

To personer er pågrepet, fem er tiltalt, tre er internasjonalt etterlyst.

NTB-AP-TT

(©NTB)

NTB

Slutt på praktisk prøve for å bli drosjesjåfør

I et håp om å rekruttere flere drosjesjåfører i distriktene avvikler regjeringen nå kravet om praktisk prøve for personer som søker om kjøreseddel for drosje.

– Vi ser at drosjenæringen i distriktene sliter med rekrutteringen, og regjeringen ønsker å bidra til økt rekruttering. Selv om det sannsynligvis er flere grunner til at færre velger dette yrket i distriktene, kan vi ikke utelukke at prøvekravene kan spille en rolle. Derfor avvikler vi nå kravet om praktisk drosjesjåførprøve, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Alle som søker om kjøreseddel for drosje, må i dag bestå både en teoretisk og en praktisk drosjesjåførprøve hos Statens vegvesen for å kunne bevise at de har god nok fagkompetanse.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Statens vegvesen om å avvikle den praktiske prøven. Det understrekes imidlertid at fagkompetanse fortsatt skal bevises gjennom den teoretiske prøven.

– Selv om den praktiske drosjeførerprøven avvikles, stilles det fortsatt høye kompetansekrav til drosjesjåfører i Norge. Det er viktig, fordi folk må kunne ha tillit til at drosjesjåførene kan jobben sin, og det bidrar den teoretiske prøven til, sier Nygård.

Statsråden peker på at den praktiske drosjesjåførprøven kun har vært tilgjengelig på utvalgte trafikkstasjoner i landet, og at det for noen har gitt både lang reisevei og noe ventetid for å få ledig time. Samtidig er det klart at den teoretiske prøven er billigere for kandidaten å gjennomføre, det er kort ventetid for ledig time, og den er tilgjengelig på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Samferdselsdepartementet opplyser at de skal evaluere og vurdere virkningene av tiltaket senere.

1. juni i fjor innførte regjeringen blant annet krav om fagkompetanse for løyvehaverne.

NTB

NTB-DPA

Ni av ti Lufthansa-flygninger innstilt på grunn av streik tirsdag

Lufthansa-fly sto på bakken også onsdag for to uker siden. Foto: Michael Probst / AP / NTB

De fleste bakkeansatte hos det tyske flyselskapet Lufthansa streiker tirsdag. Det setter nesten alle deres fly på bakken, og rundt 900 avganger er innstilt.

En talsperson for Lufthansa sier at de kun får rundt 10 prosent av sine 1000 oppsatte avganger på vingene tirsdag, noe som rammer rundt 100.000 passasjerer.

Selskapet ber passasjerene om ikke å komme til flyplassen ettersom det ikke er mulig å booke om.

Det er særlig knutepunktene Frankfurt og München som rammes, men Lufthansa-flygninger er innstilt også andre steder.

Fagforbundet Verdi begynte streiken allerede mandag kveld, da de tok ut mekanikere og andre, og tirsdag morgen sluttet også innsjekkingsansatte og andre seg til. Verdi hevder andelen som deltar i streiken, er svært høy.

Det er andre gang i februar at Verdi setter Lufthansas fly på bakken. Forbundets forhandlingsleder, Marvin Reschinsky, sier dette er et bevis på at selskapet bør komme i mål med lønnsforhandlingene, som starter opp igjen onsdag.

Verdi reagerer særlig på at selskapets piloter har fått tilbud om langt kraftigere lønnsøkning i prosent enn de bakkeansatte. De ønsker at deres fagorganiserte får lønnsøkning på 12,5 prosent, samt en ekstra inflasjonskompensasjon på 3000 euro (34.000 kroner) neste år. Lufthansa har tilbudt 10 prosent.

NTB-DPA

(©NTB)

NTB-Marius Helge Larsen

Nytt anslag: Avinor taper 300 millioner kroner på nye taxfree-regler

Taxfreekvotene ble endret 1. januar 2023. Foto: Vidar Ruud / NTB

Avinor anslår at de mistet inntekter på 300 millioner kroner i 2023 som følge av at tobakkskvotene ble halvert, ifølge regjeringen.

– Effekten av endringen som ble gjort i taxfreeordningen i 2023, ble i 2022 beregnet av Avinor til 270 millioner kroner. Avinor har nå oppjustert dette tallet til 300 millioner kroner, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et skriftlig svar til Stortinget.

Han opplyser at høyere prisstigning enn ventet i 2022 er en del av årsaken.

Det er Avinor som driver flyplassene i Norge, og etter pandemien har de slitt økonomisk. Driften finansieres delvis av leieinntekter fra taxfreebutikkene på flyplassene, og når salget av tobakk går ned, går også leieinntektene ned.

Mindre røyk og tobakk

Fra 1. januar 2023 ble tobakkskvotene halvert, slik at man nå bare kan ta med seg 100 sigaretter eller 125 gram snus inn i landet.

Det er stortingsrepresentant Erlend Larsen fra Høyre som har stilt regjeringen spørsmål om effektene av grepet.

– Vi ser i dag hvilke konsekvenser endringene regjeringen gjorde i reglene for salg av tobakk til norske statsborgere bosatt i Norge, har fått for taxfree-salget. Kort tid inn i 2023 ble det rapportert om et markert fall i taxfree-salget generelt, noe som raskt svekket økonomien til norske lufthavner med et betydelig antall millioner, skriver han.

Vurderer å kutte én avgift, øke en annen

Samferdselsministeren opplyser at Avinors rentebærende gjeld utgjorde om lag 25 milliarder kroner ved utgangen av 2023, og at egenkapitalandelen er på 28,2 prosent.

Regjeringen har tatt flere grep for å berge Avinor fra konkurs. Blant annet ble lufthavnavgiftene økt med 200 millioner kroner fra 2023 til 2024. Men dette er altså ikke nok til å dekke inn effekten av taxfree-endringene.

Samferdselsministeren har varslet andre mulige grep framover.

– Regjeringen vil blant annet vurdere å fremme forslag for Stortinget om en reduksjon i flypassasjeravgiften for å gi rom for at Avinors inntekter kan økes gjennom økte lufthavnavgifter, skriver han.

(©NTB)

NTB

Barne- og ungdomsarbeider dømt for overgrep mot fire jenter

En mann i 20-årene er i Gulating lagmannsrett dømt for seksuelle overgrep mot fire jenter. Flere av dem møtte han da han jobbet med barn og ungdom i Rogaland.

Mannen dømmes til fengsel i fire år og tre måneder, skriver NRK. Han må også betale 560.000 kroner i oppreisning til tre av ofrene.

Mannen ble først dømt i Sør-Rogaland tingrett i 2023 for seksuell omgang mot tre jenter og seksuell krenkende atferd mot en fjerde jente.

Han møtte jentene da han sommeren 2021 var lærling som barne- og ungdomsarbeider både på en fritidsklubb for ungdom og på en barneskole i Sør-Rogaland. Jentene var da mellom 13 og 15 år.

Mannen har delvis erkjent seg skyldig, men var uenig i deler av dommen fra tingretten og anket den til lagmannsretten, som mandag kom til samme konklusjon som tingretten.

Mannens forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen, sier til NRK at han og klienten er uenig i dommen fra lagmannsretten og vil se på om de skal anke den.

(©NTB)

NTB

Gult farevarsel om snøfokk i fjellet i Sør-Norge

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Norge onsdag kveld.

Fra onsdag kveld til torsdag morgen vil økende vind og snø gi lokal snøfokk i fjellet i Sør-Norge, ifølge yr.no.

Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold, og meteorologene utelukker ikke at kolonnekjøring kan bli innført på kort varsel.

De anbefaler trafikanter å beregne ekstra tid til transport og kjøring og fraråder unødvendig ferdsel på utsatte steder i perioden.

(©NTB)

NTB

FHI: Yngre mer positive til å bruke høreapparat enn eldre

Yngre mennesker har lavere terskel for å ta i bruk høreapparat enn eldre med samme grad av hørselstap, viser en ny studie.

Studien , som er utarbeidet av FHI og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), baserer seg på data fra 63.182 voksne som deltok i helseundersøkelser i Trøndelag i perioden 1996–1998 og 2017–2019.

Ifølge forsker Bo Engdahl ved FHI oppga 95 prosent som bruker høreapparat, at det hjelper dem.

– Yngre kvinner er de som rapportere om høyest nytte, sier han.

De som rapporterer om lavere nytte av høreapparat, er personer med tinnitus og eldre som er single. Bodahl mener å vite hvorfor.

– Å bo sammen med noen og å ha barn øker bruken. Det henger kanskje sammen med at de med nedsatt hørsel som bor med andre og har nær familie, har noen som er pådrivere for at de tar i bruk dette nyttige hjelpemiddelet, sier han.

(©NTB)

NTB

Over 100 kommuner risikerer å miste skolesystemet etter konkurs

IT-selskapet Skooler leverer læringsverktøy til over 100 norske kommuner og har over én million brukere. Mandag ble selskapet slått konkurs.

– Vi vil i løpet av dagen fortelle kundene hva som vil skje videre, sier daglig leder Tor Ove Henriksen i Skooler til teknologinettstedet.

Tirsdag er Skooler fremdeles i drift, og Henriksen sier til Digi at han forventer at de har svar på hva som skjer med konkursboet i løpet av dagen.

– Det jobbes med flere alternativer for at noen tar over tjenesten, sier han.

(©NTB)

NTB

Røde Kors advarer om snøskredfare i vinterferien

Skredfaren er høy i deler av Nord-Norge og Vestlandet for tiden. Røde Kors ber vinterferieturister være varsom.

– Det er viktig å lese de lokale ferdselsrådene og sette seg inn i skredproblemene i tillegg til å se på selve graderingen av farevarselet, sier Jannicke Høyem, leder for ressursgruppe skred i Røde Kors Hjelpekorps, i en pressemelding.

Selv om snøskredfaren regnes som moderat i de sentrale fjellstrøkene i Sør-Norge, så er det nettopp under slike forhold at flest liv går tapt. Da lokkes flere ut av bedre vær, ifølge skredekspertene.

– Jeg tror mange senker «guarden» litt for mye når faregraden ikke er ildrød og er ekstra forsiktige når det slås opp at faren for skred er stor. Når skredfaren er på faregrad 2 og 3, kan det fortsatt gå flakskred som er store nok til å begrave et menneske og være livsfarlig, sier Høyem.

Røde Kors oppfordrer skikjørere til å passe seg godt i skredfarlig terreng i og under bratte hellinger.

Tirsdag er det meldt betydelig snøskredfare i hele Finnmark og Troms og i enkelte områder som Voss og Indre Sogn og Hardanger.

(©NTB)

NTB

Sjømatbedriftene ber departementet si nei til Mowi

Fiskeridepartementet bør si klart og tydelig nei til Mowi som har søkt om dispensasjon for å få eksportere produksjonsfisk.

Det sier administrerende direktør Robert H. Eriksson i Sjømatbedriftene.

Produksjonsfisk er den laveste kvalitetssorteringen for laks som er godkjent for menneskelig konsum.

Eriksson mener slik eksport underminerer Norges omdømme i sjømatmarkedet og han oppfordrer til streng håndhevelse av regelverket som forbyr eksport av fisk med lav kvalitet.

Mowi, som er verdens største oppdrettsselskap, har søkt om dispensasjon fra forbudet som Mowi-direktør Ivan Vindheim mener er både proteksjonistisk og konkurransehemmende. Det er rimeligere for Mowi å foredle produksjonsfisk utenlands.

– Jeg deler ikke Vindheims syn. Dette handler ikke om proteksjonisme, men om omdømmet til norsk laks ute i markedet.

– Den rekordhøye andelen produksjonsfisk i år er et omdømmeproblem for næringen, og feilretting må skje i Norge før fisken sendes til konsum, sier Eriksson.

Feilretting i oppdrettsbransjen innebærer blant annet utsortering av dårlig fisk, og videreforedling til andre produkter.

(©NTB)

NTB

Bilforsikringer blir minst 10 prosent dyrere i år

Etter å ha satt opp prisen på bilforsikringene flere ganger i fjor, varsler Gjensidige at prisene vil øke minst 10 prosent til i år.

Ifølge Gjensidige økte antall meldte bilskader for privatmarkedet i Norge med 11,5 prosent fra 2022 til 2023. En tredel av skadene skyldes mer krevende værforhold.

– Vi ser en kraftig økning i skader på biler og totale utbetalinger som følge av bilskader på privatmarkedet i Norge, sier Berit Nilsen, konserndirektør for analyse, produkt og pris i Gjensidige, til Dagens Næringsliv.

En endring i bilparken er en av hovedforklaringene.

– Glatte veier, flere redningsaksjoner og flere skader på bilene – og alle skadene blir dyrere å reparere med mer avanserte biler, sier Nilsen.

Hun sier det at skvettlappene på bilene er fjernet, er alvorlig i seg selv.

– Frontruter skades nå i stort omfang når andre biler akselererer.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Staten krever flere hundre millioner i ubetalt skatt fra Petter Stordalen

Staten mener Petter Stordalen har utnyttet en skattefordel han ikke hadde rett på, og krever derfor flere hundre millioner kroner.

Petter Stordalen kjøpte holdingselskapet Strawberry Fields i 2013.

Siden da og fram til 2021 har Stordalen tatt ut over 800 millioner i skattefritt utbytte fra selskapet, skriver E24.

I 2022 sa Skatteklagenemnda at dette ikke skulle vært skattefrie uttak. De krever derfor at Stordalen tilbakebetaler over 200 millioner skattekroner.

Dette vedtaket har Stordalen tatt til retten. Mandag holdt partene sine sluttinnlegg og en avgjørelse fra Oslo tingrett er ventet denne uka.

Stordalens advokat Kaare Andreas Shetelig hevder overfor E24 at ingen skatteregler er brutt.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

26 av 27 EU-land ber om humanitær pause i Gaza-krigen

Samtlige EU-land med unntak av ett krever «umiddelbar humanitær pause som kan føre til en bærekraftig våpenhvile» i Gaza, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Borrell møtte pressen i Brussel etter EUs utenriksministermøte mandag.

Han sier de 26 landene var enige om å «kreve en umiddelbar humanitær pause som vil føre til en bærekraftig våpenhvile, den betingelsesløse løslatelsen av gisler, og leveranser av nødhjelp».

Borrell sier ikke hvilket EU-land som ikke ville slutte seg til uttalelsen. Men ifølge diplomater blokkerte Ungarn en lignende uttalelse for få dager siden.

Sanksjoner mot bosettere

Ifølge diplomatiske kilder blokkerte Ungarn mandag også et forslag om å innføre EU-sanksjoner mot voldelige israelske bosettere på Vestbredden.

Forslaget ble fremmet av utenriksministrene i Spania, Irland og Belgia, og det fikk støtte fra Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock.

– EU må gjøre det klart for ekstremistiske bosettere at lovbrudd får følger, sa hun.

Spania gjorde det på forhånd klart at de vil innføre egne sanksjoner mot voldelige bosettere dersom ikke EU kommer til enighet.

Frankrike har alt innført innreiseforbud for 28 israelske bosettere som anklages for angrep på palestinere på den okkuperte Vestbredden.

Folkerettsstridig

FN-tall viser at daglige angrep fra bosettere er nesten doblet siden Hamas-angrepet mot Israel som utløste den pågående Gaza-krigen 7. oktober.

Israel har etablert 146 bosetninger på den okkuperte Vestbredden siden 1967.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen , der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd i desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene er ulovlige og krevde at all byggeaktivitet i dem straks måtte stanse. Dette har Israel nektet å rette seg etter.

(©NTB)