Ber om redegjørelse om forholdene på Hausvik

foto