Avsluttet redningsaksjon etter dramatisk melding

foto