En kvinesdalskvinne i begynnelsen av 20-årene er ilagt en bot på 18.000 kroner etter at hun to ganger kjørte en personbil på Vesterdalsvegen uten å ha gyldig førerkort.

En 18 år gammel kvinesdalsmann, som også ble tatt for å kjøre uten gyldig sertifikat to ganger, må ut med 12.000 kroner i bot. Begge kjøringene fant sted i Kvinesdal sentrum. I tillegg mister 18-åringen retten til å ta førerkort i seks måneder. Ved ett av tilfellene lånte han bilen til en 18 år gammel kvinne fra Flekkefjord. Hun er nå ilagt en bot på 8.000 kroner for å ha lånt bort bilen til en person uten å forvisse seg om at han fylte vilkårene for å føre den.

To kvindøler i 20-årene, en kvinne og en mann, er begge ilagt en bot på 8.000 kroner for å ha ført hver sin bil på fylkesvei 465 på Øyesletta i Kvinesdal. Mannen mister i tillegg retten til å erverve førerrett i en periode på seks måneder.

En kvindøl førte en lastebil uten å ha gyldig yrkessjåførkompetanse for godstransport. Lastebilen ble stoppet i Kvinesdal, og forelegget kom på 5.000 kroner.

En flekkefjæring må betale 5.000 kroner til statskassen etter at han i Liknes i Kvinesdal kjørte en personbil med en henger der totalvekten var på 3.710 kilo, til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort for klasse BE. Mannen får dessuten en sperrefrist for å ta lappen i denne førerkortklassen på seks måneder.