Ola Stokkeland ved Hunsbedt bil i Kvinesdal har vært permittert siden 23. mars. Nå jobber han 60 prosent og håper å returnere for fullt etter juli. Ola Stokkeland ved Hunsbedt bil i Kvinesdal har vært permittert siden 23. mars. Nå jobber han 60 prosent og håper å returnere for fullt etter juli. Foto: Malene Sørensen Lundberg

De korona-permitterte