Arbeidsledigheten i Lister-regionen holder seg stabilt lav, viser ferske månedstall fra NAV. Arbeidsledigheten i Lister-regionen holder seg stabilt lav, viser ferske månedstall fra NAV. Foto: Mona Wikøren

Lav ledighet i Lister-regionen