Brolengde kan endre E39-planer

Slik ser Nye Veier kryssing av Optedalen på en over 200 meter lang bro. Utvalg for miljø-, plan og drift i Lyngdal skal ta stilling til om denne eller forlenge broen til 280 meters lengde for å åpne opp dalen mer. Foto: Nye Veier