Det jobbes for fullt med å få ferdig E39 mellom Mandal og Døle bru. Veien skal stå ferdig og tas i bruk i desember. Det jobbes for fullt med å få ferdig E39 mellom Mandal og Døle bru. Veien skal stå ferdig og tas i bruk i desember. Foto: Torrey Enoksen

Nye E39 tas i bruk før jul