Flere politikere gikk hardt ut mot Statsforvalteren

foto