– Det er mulig å få til begge deler

– Politikerne i Farsund er opptatt av å ta vare på matjord, sier ordfører Arnt Abrahamsen. Foto: Mona Wikøren