Ordfører Jan Kristensen og resten av formannskapet har delt ut koronamidler til lokalt næringsliv. Ordfører Jan Kristensen og resten av formannskapet har delt ut koronamidler til lokalt næringsliv. Foto: Olav Hoel

28 av 34 får koronamidler