Parkeringssituasjonen i Farsund er fortsatt uavklart

foto