Bjørn Vikøyr ved Statsforvalteren i Agder har stor tro på planene for Einarsnes plante- og fuglefredningsområde ved Lomsesanden. Området er eid av Miljødirektoratet, men Farsund kommune ivaretar de daglige grunneierinteressene. Bjørn Vikøyr ved Statsforvalteren i Agder har stor tro på planene for Einarsnes plante- og fuglefredningsområde ved Lomsesanden. Området er eid av Miljødirektoratet, men Farsund kommune ivaretar de daglige grunneierinteressene. Foto: Alexandra Indseth Langegard

Ønsker å forbedre turområdet