Kjetil Aga, Morten Tønnessen, Espen Haugeland, Lars Magne Støle, Siv Rosfjord Loga og Hege Ubostad skal forsøke å skape nytt engasjement i Lyngdal. Yvonne Ball var ikke til stede da bildet ble tatt. Kjetil Aga, Morten Tønnessen, Espen Haugeland, Lars Magne Støle, Siv Rosfjord Loga og Hege Ubostad skal forsøke å skape nytt engasjement i Lyngdal. Yvonne Ball var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Torrey Enoksen

Slik vil de markedsføre Lyngdal som en pulserende by