Barnetoget i Lyngdal i 2019 samlet alle skolene på Lyngdalssletta. Som følge av koronapandemien blir det heller ikke i år barne- eller folketog. Barnetoget i Lyngdal i 2019 samlet alle skolene på Lyngdalssletta. Som følge av koronapandemien blir det heller ikke i år barne- eller folketog. Foto: Torrey Enoksen

Blir 17. mai feiring uten barne- og folketog