Tror ikke virusmutasjoner har fått fotfeste i Norge

foto