– Jeg vil være en god ombudsmann for innbyggerne

foto