Planlegger for 40 boenheter på Kjørestad stadion

foto