UDI: – Kan oppholde seg i landet til saken er avgjort

foto