Stiller spørsmål om habilitet etter klage fra ansatt

foto