Valgmateriell fra nabokommune havnet i Lyngdal nord