Hyller de frivillige som har stått på

Nærmere to tusen frivillige jobbet i to døgn natt og dag for å finne den savnede sjuåringen. – Helt fantastisk hvordan folk har stilt opp.