Tunge næringsaktører vil etablere seg på Hausvik

foto