Dømt for ildspåsettelse, grovt skadeverk, vold og drapstrusler