Støtter krav om fortau og gatelys

Steinar Bjørnstøl (t.v.) og Rolf Øveland (t.h.) i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter Unni Skofteland og Leif Svendsen ved Q43 om at det må anlegges et fortau eller en gangvei atskilt fra kjøreveien og bedre belysning langs veiene i Kvavik næringsområde.

Torrey Enoksen

Steinar Bjørnstøl (t.v.) og Rolf Øveland (t.h.) i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter Unni Skofteland og Leif Svendsen ved Q43 om at det må anlegges et fortau eller en gangvei atskilt fra kjøreveien og bedre belysning langs veiene i Kvavik næringsområde.

Torrey Enoksen

Flere av de ansatte på Kvavik går langs trafikkerte veier hvor det hverken er fortau eller lys. Dette vil Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ha en endring på.

  • Torrey Enoksen

Les hele saken med abonnement