Midlertidig sjefsstilling

  • Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik har fått i fullmakt å foreta midlertidig tilsetting i stilling som kommunalsjef for oppvekst og kultur. FOTO: Mona Wikøren