Sykefraværet går ned i fylket

  • En kort influensasesong er én av årsakene til at sykefraværet går ned. FOTO: Mona Wikøren