Veterinær på plass i vaktordning

  • Produksjonsveterinær; Ingrid Torstensnes fikk jobben som produksjonsveterinær i Mandal, Lindesnes, Farsund og Lyngdal. FOTO: Marianne Furuberg, Lindesnes
    1/2