I Lister-utgaven Kvinesdal24 kan vil lese om banksjef Svein Hermansen som mener at all rikdommen har gjort Norge til et egoistisk og selvopptatt samfunn: «Vi har blitt for rike, tror jeg! - Vi har det så godt at vi er blinde for resten - vi lever frakoblet resten av verden.»

Det er forbigående. Verden kommer til dine (barne)barn. De vil takke sin (beste)far for at han gjorde dem fattige? Den store ikke-vestlige innvandringen, hvor alt for mange ikke bidrar i arbeidslivet, gir våre (barne)barn en gjeldsbombe. Bare rettigheter opptjent i alderspensjon beløper seg til flere tusen milliarder kroner mer enn våre oppsparte oljeinntekter.

Jeg har ingenting imot altruisme så lenge du gir kun fra deg selv og holder kjeft om det. All (villet) eksponert altruisme er ond. Det gjøres aldri uten baktanker, egen berikelse i alle sine former, fra anseelse til stillinger, posisjoner og makt. Slik det praktiseres i det offentlige liv er det etikken psykopati: ofre andre for seg selv. Det gode Vestkantmennesket ofrer allerede i dag østkantfolket med sin globalisme. Det kan de leve med. Men at de ofrer sine (barne)barn for egen vinning fatter jeg ikke.

Og igjen, den økonomiske arven de gir sine (barne)barn er den minste ulykken de arver.

Mine barnebarn skal vite jeg sa ifra.

Edvin Vik