Det er søknader om prosjektstøtte fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte som nå er behandlet av Vest-Agder-muset.

Knaben Gruvemuseum i Kvinesdal får 20.000 kroner til filmer i utstilling.

Lister Utvandrermuseum i Kvinesdal får 12.500 kroner til innkjøp av datautstyr.

I tillegg får Lista Naturmuseum på Borhaug 30.000 kroner til innkjøp av montrer til utstilling og Lista Husflidslag får 5.000 kroner til gjennomføring av et fargekurs.

Det eneste prosjektet som får støtte som ikke er i Lister er Lindesnes bygdemuseum/ Kulturtorvet, Lindesnes som får 25.000 kroner til montering av bronseskulpturen «Havhesten».

De fem prosjektene var de eneste som oppfylte utlysningskriteriene. Samtlige fikk derfor tildelt fullt beløp på sine søknader.

De resterende 7.500 kroner i potten på totalt 100.000 kroner, vil bli benyttet til kurs for alle museer og andre kulturhistoriske aktører på et senere tidspunkt, opplyser museet på sine nettsider.