Enstemmig for etablering av næringsområde nær E39

foto
Etter forhandlinger er partene nå enige om at det kan settes av arealer til næring på Vottebakken. Foto: Illustrasjon: Nye Veier