Bedre vannføring ført til laks i øvre del av Lygna

foto