Regjeringen vil gå i dialog med EU og Storbritannia for å unngå perioder med ren strømeksport

foto