NVE har behandlet to klaget på godkjent søknad om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til nytt datasenter på Lista. NVE har behandlet to klaget på godkjent søknad om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til nytt datasenter på Lista. Foto: Privat

– Håper å lande noe i løpet av året