Krever langt bedre vei gjennom Austad

Arne Lervik og leder av Austad grendelag, Helge Tislavoll ved den smale broen like ved innkjørselen til Austad sentrum. Trafikken på fylkesveien er økende samtidig med at veien er preget av dårlig vedlikehold. De krever bedre vei. Foto: Torrey Enoksen