Feil på sikkerhetsutstyr ikke årsak til dødsulykke