Avvikler butikken motvillig

  • Aslaug Andersen (t.v.) og Wenche Kalleberg har det travelt under opphørssalget. Begge forteller at de får mange tilbakemeldinger om at kundene vil savne butikken og personalet. FOTO: Mona Wikøren