50 år siden realskolen

  • 34 av de 60 elevene som gikk ut av Lyngdal realskole for 50 år siden var samlet med lærerne Gerd Lie (nummer to t.v. første rad), Randi Johnsen, Torbjørn Johnsen og Erling Ariansen. De som var til stede var Hildur Johannessen (foran t.v.), Anne Marie Holmen (andre rad t.v), Annette Lund, Frøydis Kristiansen, Brynhild Fjelldal, Evelyn Sofie Kera, Liv Nakkestad, Inger Marie Tellefsdal (t.v. andre rad), Nanna Sandal, Wigdis Hansen, Målfrid Bjerke, Else Mydland, Solfrid Mikalsen, Bjørg Pettersen, Reidun Salvesen (t.v. tredje rekke), Anne Kari Torgersen), Åshild Hommen, Anne Britt Knudsen, Inger Lise Knudsen, Inger Marie Bastelid, Jan Ove Løland (bak t.v.), Kjell Kvinlaug, Paul Iddeland, Erling Lande, Sverre Leksbø, Charles Bakken, Birger Opsal, Gudmund Håland og Kjell Ivar Hommen. FOTO: Torrey Enoksen