Hold av tamkatt medfører høy risiko for negative effekter på biologisk mangfold i Norge, heter det i en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Den mye omtalte rapporten konkluderer med at Norges anslagsvis 690.000-870.000 tamkatter skader og dreper mellom 21 og 68 millioner byttedyr årlig, skriver komiteen.

– Vi har beregnet at det utgjør mellom fire og 14 millioner skadde og drepte fugler, og mellom 13 og 43 millioner pattedyr. Rundt 75 prosent blir tatt av eide katter, sier faglig leder Erlend Nilsen.

Han sier kattehold medfører høy risiko for sårbare fuglearter, mens risikoen er lavere for vanlige pattedyr. Særlig kan det gå utover enkelte flaggermusarter, som har små og spredte populasjoner i Norge.

– Enkelte av artene som er utsatt er allerede på rødlista. Det kan være snakk om arter som gråspurv, stær og gulspurv og så videre, forteller Nilsen til NRK.

VKM bemerker også at tamkatter kan bidra til at sykdomsfremkallende organismer spres til andre husdyr og ville arter. Noen parasitter og salmonellabakterier spres blant annet gjennom tamkatter.

Derfor foreslår de at det blir mer bruk av utendørs innhegning, og lufting av katter i bånd for å hindre at de dreper dyr. Nilsen legger til at det ikke er klart hvilken effekt kattene har på hver enkelt dyrebestand.

(©NTB)