Mener reguleringsplan er i strid med rekkefølgekrav