Rykket ut etter melding om brann i terrenget

foto