Avtale om rundkjøring og sikkerhetstiltak på Konsmo