EUs klimaministre er enige om nye og strengere krav til rensing av kloakk. Et nytt EU-direktiv om kloakk vil koste innbyggere i små kommuner milliarder.

Selv om avløpsdirektivet fortsatt har en vei å gå i EU-byråkratiet, tyder alt på at det vil bli vedtatt strenge minimumskrav til rensing av kloakk, som vil gjelde alle land i EU og EØS, skriver Klassekampen.

Et slikt direktiv vil få store konsekvenser for nordmenns kommunale avgifter, særlig i distriktskommuner.

Det var Energiogklima.no som først skrev om saken.

EU vil senke grensa for når det er påkrevd med avanserte renseanlegg, som etter vedtaket betyr at alle tettsteder med mer enn 1250 innbyggere må bygge felles renseanlegg. EUs ministre legger opp til at kravet utsettes fra 2030 til 2035.

Regjeringen har protestert mot detaljstyringen fra Brussel, men så langt har protestene falt for døve ører. Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i Klima- og miljødepartementet sier de fortsatt bruker de mulighetene de har til å spille inn synspunkter for å ivareta norske interesser overfor EU.

Vann og avløp er i et kommunalt ansvar, som betyr at økte utgifter trolig må dekkes av innbyggerne i kommunene gjennom høyere kommunale avgifter.

(©NTB)