Ordførerne i Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral har søkt Miljødirektoratet om lisensjakt på ulven som har tatt flere hundre sau i regionen.

Dag Lauvland

Ber direktoratet om å få jakte ulven

Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral kommuner har sendt en felles søknad til Miljødirektoratet om at det må igangsettes lisensjakt på ulv.

Publisert: Publisert:
 • Torrey Enoksen
Denne artikkelen er over ett år gammel
Les også

Frykter at 100-150 sau er tatt av ulven

– På bakgrunn av dette søker de fire kommunene Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og Åseral om lisensjakt på ulv i perioden frem til 01.12.19, skriver ordførerne Margrethe Handeland, Per Sverre Kvinlaug, Jan Kristensen og Oddmund Ljosland.

Katastrofe for sauenæringen

Dermed ber ordførerne i de fire kommunene staten gjennom Miljødirektoratet om få lov til å utnytte jaktperioden på storvilt til å jakte på rovdyret som har etablert seg på Kvinesheia.

Sauebønder på vestsiden av Lygnevannet har rapportert om drepte sau og lam helt siden de første observasjonene av ulv ble gjort da en mann fikk dokumentert dyret med mobiltelefonen sin på Blåka, noen få kilometer fra Skeiekrysset hvor fylkesveiene 43 og 42 møtes, siste helgen i juni i år.

Denne sauen har tydelige bittskader på lår og buk etter ulven som har oppholdt seg på heiene mellom Hægebostad og Kvinesdal.

Audun Rossevatn

Da sauebøndene i Hægebostad på forsommeren slapp dyrene sine på sommerbeite, regnet de med at 1.500 og 1.700 sau og lam ble sendt ut. De første sikre bevisene på at ulv hadde tatt et lam ble dokumentert av en sauebonde og av Statens Naturoppsyn i begynnelsen av august.

Kort tid senere ga Fylkesmannen i Agder tillatelse på skadefelling av rovdyret.

Til tross for at det siden 8. august er gitt tillatelse til å felle den unge hannulven flere ganger, har ikke jegerne klart å felle rovdyret. Så mye som 150 lam og sau fra Hidreskogen i sør til Haddelandsheia kan ha mistet livet som følge av ulvens herjinger de siste månedene.

– Normalt regner vi med et tap på sommerbeite på fire-fem prosent. I år tror jeg at vi er oppe i 20 prosent, sa sauebonde Ola Peder Hobbesland til Lister24 20. september.

Ordfører Margrethe Handeland i Hægebostad.

Torrey Enoksen

Ordfører Per Sverre Kvinlaug har skrevet under på søknaden til Miljødirektoratet der fire kommuner ber om lisensjakt på ulv.

Stine Grønolen

Mange jegere

Nå krever ordførerne i de fire kommunene som er berørt handling fra statens side. Staten har bestemt at det ikke skal være ulv i området. Ordførerne mener direktoratet bør åpne opp for lisensjakt på ulv fra 1. oktober.

Staten kunne tidligere gi lisensjakt på ulv i januar, men etter at Venstres Ola Elvestuen tok over som miljøvernminister for halvannet år siden, ble jakten flyttet frem til desember.

Nå ber ordførerne at statlige myndigheter gir tillatelse til jakt på ulven frem til 1. desember.

– Jakt på ulv på barmark er krevende, og innsatsen skadefellingslaget må legge ned for å felle ulven er stor. Høsten er en tid der det er ute mange jegere på storviltjakt, og åpning for lisensjakt vil øke mulighetene for å få tatt ut ulven, skriver ordførerne.

Åpning for lisensjakt vil øke mulighetene for å få tatt ut ulven.

Fornuftig bruk av ressurser

Ordførerne viser også til at ulven har oppholdt seg i samme område i lengre tid, og at DNA prøver viser at dette er en ung hannulv fra et område nord for Stockholm i Sverige.

– Lisensjakt vil være ressursmessig fornuftig da det er mange jegere ute i terrenget som vil kunne kombinere lisensjakt på ulv med ordinær storviltjakt. Det er fortsatt mye sau ute på beite og det vil derfor være viktig å bruke de mulighetene en har for å ta ulven ut raskt, skriver ordførerne

Viktig å bruke de mulighetene en har for å ta ulven ut raskt.
Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Frykter at 100-150 sau er tatt av ulven

 2. NYHETER

  Får ikke fremskynde felling av ulv

 3. NYHETER

  Får ikke fremskynde felling av ulv

 4. NYHETER

  Ulv skutt i Fjotland

 5. NYHETER

  Kommuner får støtte fra bondelaget

 6. NYHETER

  Har gitt tillatelse til å felle ulven

 1. Oddmund Ljosland
 2. Margrethe Handeland
 3. Kvinesheia
 4. Per Sverre Kvinlaug
 5. Jan Kristensen