Kvinesdal Sparebank ser tilbake på 2019 og melder om god utvikling. Kvinesdal Sparebank ser tilbake på 2019 og melder om god utvikling. Foto: Malene Sørensen Lundberg

– God og stabil utvikling

– På samme måte som foregående år har 2019 vært preget av stor konkurranse, men banken har allikevel klart å øke sin sterke posisjon i lokalmarkedet.

Dét skriver konstituert banksjef Tone Egeland Syvertsen i en pressemelding som oppsummerer fjoråret for lokalbanken.

Overskriften på meldingen er «Kvinesdal Sparebank sitt resultat for 2019 viser god utvikling.»

– Banken hadde i 2019 et driftsresultat før tap og skatt på 31 millioner kroner, noe som er en forbedring på 3,7 millioner kroner fra året før. Dette viser god og stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet og bekrefter bankens solide posisjon, heter det.

Banken hadde i 2019 et driftsresultat før tap og skatt på 31 millioner kroner, noe som er en forbedring på 3,7 millioner kroner fra året før.
Vis fakta ↓
Tall fra banken for 2019
Konstituert banksjef Tone Egeland Syvertsen i Kvinesdal Sparebank. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Fusjonsplaner strandet

Fra Syvertsen påpekes det at en velfungerende bank er svært viktig, og at Kvinesdal Sparebank gjennom 150 år har hatt en sentral rolle i utvikling og modernisering av lokalsamfunnet.

– Det er viktig for banken at det gror rundt oss, og vi ser stor verdi i alt som kan bidra til å styrke lokalsamfunnet, heter det i meldingen.

Banken hadde også egne vekstplaner: 2019 var preget av fusjonsforhandlinger med Flekkefjord Sparebank, men disse planene strandet før årsskifte. Kostnader knyttet til fusjonsforhandlingene utgjør ifølge banken cirka to millioner kroner.

Det er viktig for banken at det gror rundt oss

– Videre vekst

Egenkapitalavkastningen før skatt utgjorde 7,76 prosent i 2019 og styret vil ifølge pressemeldingen foreslå overfor generalforsamlingen at det gis et utbytte til bankens egenkapitalbeviseiere på tre kroner pr. egenkapitalbevis.

Bankens kjernekapitaldekning utgjorde 17,8 prosent. Dette er en økning fra 16,3 prosent fra året før.

– Noe som medfører at banken er kapitalisert for videre vekst, heter det i meldingen, der det også opplyses at banken i fjor bidro med sponsorstøtte, nærmiljøtiltak og gaver for over to millioner kroner.