Kommunene og NAV har igangsatt en hasteavtale om midlertidig kanal for å øke tilgangen på sosiale tjenester ved Nav-kontorene. Kommunene og NAV har igangsatt en hasteavtale om midlertidig kanal for å øke tilgangen på sosiale tjenester ved Nav-kontorene. Foto: Anders Fjellestad

Tar grep for å øke tilgjengeligheten