Kai Steffen Østensen (Ap) reagerer sterkt på mannsdominansen i Agder fylkeskommune. Kai Steffen Østensen (Ap) reagerer sterkt på mannsdominansen i Agder fylkeskommune. Foto: Mona Wikøren

Reagerer på mannsdominans