Pårørende-skole i Farsund

Til høsten starter Farsund kommune demens-skole. Fra venstre; Margrete Lindland Johannessen (ergo-terapeut), Øystein Mikalsen (Farsund frivillligsentral), Bodil Sivertsen (saksbehandler tjenestekontoret) og Else Svendsen (ergo-terapeut). Foto: Bjørn Hoel